Соц сети

 • Без заголовка 1410

 • Без заголовка 1409

 • Смайлы


 • "Kad Aelārs devās prom no Antaras Ša, viņa ceļš gulēja caur auglīgām, neiespējami daudzveidīgām zemēm. Apraudzījis šīs zemes malu, Aelārs nespēja saprast, kādēļ antarieši šo zemi nebija apdzīvojuši. Tad, no visām sev piederošajām zemēm Aelārs veda sev līdzi savas būtnes, kas drīzumā sāka apdzīvot nezināmo zemi, kurai Aelārs deva nosaukumu Šarraha, kas no antariešu valodas nozīmējusi „jaunā impērija”.

  Drīz vien atvestie ļaudis sāka veidot nelielus ciemus, tomēr dzīvoja atšķirti no pārējiem, atsevišķajiem ciemiem. Zeme bija tik daudzveidīga, ka Šarraha attīstījās diezgan ātri.

  Tad, redzot kā dzīvība piepilda Šarrahas zemi, Aelārs sauca pie sevis četrpadsmit klejotājus, kurus uzskatījis par saviem bērniem un sev līdzīgām būtnēm. Ar saviem rādītiem Šarrahas izveidotājs bija ticies starp Antaras Ša un Šarrahas robežām, Pūķu kalnu grēdas serpentīnā, pie milzīgā Fēniksa Ezera, Liesmojošajā Krastmalā. Kad visi, kas Aelāram šķita tuvi, bija klāt, Antaras Ša līdz šim vienīgā un augstākā dievība sacīja viņiem: „Šīs jaunās zemes es esmu radījis un devis tām vārdu Šarraha, kurai būs stāvēt savā varenībā līdzās Antarai Ša. Un jūs, kas esat līdzīgi man savā varenībā, tiksiet iecelti dievību godā un valdīsiet šeit līdzīgi man, kas valdu Antarā Ša.” To izdzirdot, sanākušie no sākuma izbrīnījās, bet atsacīt augstākajai dievībai nespētu neviens no izvēlētajiem Aelāra bērniem. Saskatoties, tie pamāja ar galvām, ar to arī dodot savu piekrišanu aizsargāt un pārvaldīt Aelāra jaunās zemes.

  Brīdi paklusējis, Aelārs vērsās pie gaišās būtnes, spicām ausīm un sacījis tai: „Vindranī, tu atbildēsi par pilnīgi visu Šarrahu, jo tev būs jākļūst par Dzīvības dievieti. Tava vara būs par katru no viņa dzimšanas līdz par miršanai. Tāpat tev nāksies aizsargāt elfu tautu. Kopš šī mirkļa tu esi viņu aizbildne. Veifa kļūs par tavu aizbilstamo zemi.” Tālāk viņš vērsās pie jaunekļa ar riņķi, ievērtu viņa degunā, un ar važām uz katras rokas: „Kad Vindranī vara par kādu beigsies, nāks tavs laiks, Eakol. Tu būsi Nāves dievs, un atbildēsi par mirušajiem. Tava vara iestāsies ar pēdējo elpas vilcienu un sirds sitienu. Par taviem aizbilstamajiem kļūs minotauru ciltis, kuras tu apvienosi valstī, kurai dosi nosaukumu Tekara.” Pagriezies pret jaunieti, kurai mati bija sarkanāki par uguns mēlēm, Aelārs sacīja: „Tu, Nesserina, būsi Saules dieviete. Tava vara Šarrahā sāksies ar saullēktu un beigsies ar tās rietu. Tu atbildēsi par Šarrahu dienas laikā, un dienas laikā tās iedzīvotāji tiks tavas gaismas sildīti. Tev būs jāaprūpē udrini, kuru ciltis savienojušās valstī ar nosaukumu Sentarī.” Kad tas bija pateikts, Aelārs paskatījies uz blakusstāvošo jaunieti, pelēkiem matiem līdz elkoņiem un sacījis tam: „Tava vara sāksies līdz ar Nesserinas aiziešanu. Par Mēness dievu izraugos tevi, Greon. Kad pāri Šarrahai uzausīs mēness un kaut viens tā stars skars tās zemi, tavās rokās būs visas šīs zemes. Naktīs, kad Nesserina atpūtīsies, tu aizsargāsi visus nakts klejotājus. Aizsargā gerfāru tautu un visu to valsti-Mu’untāli.” To pasacījis, Aelārs vērsās pie zaļmatainas jaunietes: (296x551, 17Kb) „Paskaties, cik skaisti ir Šarrahas meži, upes, kalni un ielejas, Kseona. Par tiem tev būs jāatbild, Dabas dieviet. No rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam, tu vērosi Šarrahas ārējo izskatu. Tajā pat laikā tu kļūsi par zarfiju aizsargātāju, kuru valsts nes vārdu Zeāra.” Tad Aelārs sacījis visiem: „Šīs tautas kļūs izglītotas, un pēc pāris laikmetiem spēs savā gudrībā un varā pārspēt Antaru Ša, manu pirmdzimto zemi. Maģijai viņus jāapmāca.” Pagriezis acis uz daiļu jaunieti gariem, sniegbaltiem matiem un baltām zīlītēm, Aelārs sacīja: „Tu, Kvarinna, apmācīsi baltās tautas baltajai maģijai, jo ieceļu tevi par Baltās Maģijas dievieti. Ar tavu palīdzību Šarrahas tautas spēs apgūt visas maģiskas iemaņas, kas vienmēr būs gaismas pusē un kas lauzīs tumšās maģijas varu. Parūpējies arī par vinejiem, kas sniegos radījuši Koridāli.” Pēcāk Aelārs paskatījies uz jaunekli, piecdaivanu baltu sniegpārslu zīlītē, un pasacījis tam: „Bet Šarrahā, gluži kā visā pasaulē, būs līdzsvars. Tu būsi Kvarinnas pretsvars. Kopš šī laika tu esi Tumšās Maģijas dievs, Talmor. No tevis jauno zemju tautas mācīsies tumšo maģiju, kas stāsies pretī baltajai. Ļaunas un nežēlīgas būs tavas burvības. Tavās rokās nododu arī festijus. Ved viņus un pieskati to valsti Orūru.” Ar labo roku Aelārs norādījis uz sadriskātās drēbēs ģērbtu jaunekli, kam uz pleca sēdējusi vārna un sacīja tam: „Tu savienosi Kvarinnas un Talmora spēkus, jo par Gudrības dievu padaru tevi, Sikvuir. Tieši tu palīdzēsi apgūt visām manām jaunajām tautām zināšanas. Visi Šarrahas gudrie teiks tavu vārdu, jo būsi līdzējis tiem ar savu varu. Laimīgiem jābūt karnariem, kuru aizbildnis tu būsi. Rūpējies par Krounāru.” Nolaidis galvu uz leju, Aelārs turpinājis: „Tomēr arī šajās jaunizveidotajās zemēs izcelsies strīdi. Kad tas notiks, pie varas nāks Tumsas un Kara dievs, par ko izredzējos tevi, Nor. Kareivīgi un spēcīgi būs tavi aizbildņi- vailorvi, kuru valsti Eirinoksu tu sargāsi.” Jauneklis gariem, melniem matiem, pilnīgi melnām acīm un bālu ādu pamāja ar galvu, dodot savu piekrišanu. Tad Aelārs teica zilmatainajai jaunietei: „Tomēr es neļaušu kariem iznīcināt Šarrahu. Pat ja iedegsies strīds, kas aptvers visas Šarrahas valstis, tu, Elepsij, kā Miera dieviete, spēsi pārtraukt Nora varu un pārtraukt karus. Tavā aizbildnībā atradīsies marinri, kas upju baseinos un ezermalās izveidojuši Urtenu.” Aelārs uzlika roku uz maza, bārdaina vīrieša pleca: „Tu, Delhalf, līdzēsi Šarrahas tautām, kad tās nonāks smago laiku periodā. Tu, kas būsi Spēka un Izturības dievs, vienmēr palīdzēsi šarrahiešiem izciest visus dzīves pārbaudījumus. Tostarp, būsi atbildīgs par rūķiem un to nepieejamo valsti Endoholmu.” Aelārs paskatījies uz meiteni, kurai runājot skatam pavērsās daži ilkņi, un teica tai: „Tu, Eikon, būsi tā, kas rūpēsies par to, lai šarrahieši nekad nenonāktu nebrīvē. Ieceļu tevi par Brīvības dievieti, kas dāvās Šarrahas tautām to, ko visvairāk vērtē Antarā Ša. Tomēr seko arī vilkuru tautai, kuru atrast spēsi to valstī Orijā.”

  Savu acu skatienu Aelārs vērsis uz plikpaurainu jaunieti un sacījis tam: „Tomēr būs arī tādas būtnes, kas savā brīvībā nevienā valstī nespēs atrast mieru. Tādēļ, ieceļu tevi par Klejotāju dievu. Tu sargāsi visus tos, kas klīst mūžīgos meklējumos. Tomēr neaizmirsti rūpēties par drittejiem, kuru valsts Istara kļuvusi par tavu aizbilstamo, Iktron.” Tad, mirkli paklusējis, Aelārs vērsās pret jaunieti, kas ārējā izskatā bija līdzīga Noram, un sacīja tai: „Tev, kā Nora jaunākajai māsai, uzticu līdz ar brāli rūpēties par vailorvu tautu. Tomēr arī kaut ko ļoti svarīgu uzticu tev, Leāra. Tu būsi Laika Ritējuma dieviete. Tev vajadzēs sekot tam, lai nakti nomainītu diena, lai ziemu nomainītu pavasaris. Tomēr tev nebūs mainīt laikā kaut minūti.” Apskatījis visus, Aelārs vērsās pie pēdējā palikušā, kas bija būtne apmetnī ar kapuci, un kam bija tikai acis: „Un visbeidzot tu, Zainor. Tu būsi starpnieks starp mani un Šarrahas dieviem. Tev būs jāseko manis uzliktajiem noteikumiem, kuri jums visiem būs jāievēro. Skaties, lai dievi tos nepārkāpj. Starp Šarrahas dieviem ieceļu tavi par augstāko. Tava tauta, kvepti , jau izveidojuši savu valsti, un no šīs dienas tev būs jārūpējas par Sirtāru, tostarp ne aci nenovēršot no pārējo dievu darba.” Un uz atvadām, augstākā dievība Aelārs sacīja: „Jūsu tautas augs un attīstīsies. Pēc dažiem gadiem visi šie ļaudis kļūst izskatā līdzīgi jums, kā arī līdzīgi jūsu raksturiem. Šī tauta ir jūsu bērni, par kuriem jūs nesat atbildību, tāpat kā es nesu atbildību par jums un visu Antaru Ša. Tik vienu reizi simts gados es atgriezīšos, lai aplūkotu Šarrahu. Katru pilnmēness dienu jums būs saiet dievu sanāksmē, lai pārrunātu visu, kas attiecināms uz Šarrahu. Sargājiet un mīliet manu zemi, ko esmu jums izveidojis un dāvinājis.”

  To visu pasacījis saviem bērniem, Aelārs iecēlis tos sev līdzīgu dievu kārtā un pametis Liesmojošo Krastmalu, un tā bijusi Šarrahas esamības sākuma diena, un līksmoja tai dienā visas tautas, kuras ieguva savā aizbildniecībā no Antaras Ša atnākušās dievības."

 • Без заголовка 1410

 • Без заголовка 1409

 • Смайлы • Последние новости


  Типология МАП и профилактика заболеваний с помощью пиявок

  Этот раздел книги можно было бы назвать по другому: путь к оздоровлению отношений с близкими вам людьми с помощью медицинской пиявки. Речь пойдет о психологическом, психическом и соматическом здоровье тех, кто вам дорог. Помните эпиграф к «Войне и миру»? Конечно, помните: «Все счастливые ...
  Читать далее »

  Немного о науке лечения пиявками. Интервью с Г. И. Никоновым. Часть 2

  – Тогда в чем же секрет эффективности лечения пиявками? – Секрет эффективности медицинской пиявки заключается в том, что она воздействует на организм сложным, многофункциональным путем. Можно выделить три основных фактора, которые комплексно воздействуют на организм. Первый: возбужде...
  Читать далее »

  Существуют ли пиявки, которых нужно бояться?

  Любознательным читателям может показаться странной такая постановка вопроса: зачем не посвященному в тайны пиявки человеку подробно знакомиться со всем многовековым опытом гирудотерапии? Зачем ему знать, что есть пиявки, которые не присасываются? Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы не ...
  Читать далее »

  Медицинская пиявка и терапия

  Здесь информацией с нами поделится заслуженный врач РФ, гирудотерапевт, сотрудник медицинского центра «Квадро» Вячеслав Гаврилович Кудинов. Более двухсот пациентов ежегодно лечится у него с помощью медицинской пиявки. Его первое знакомство с этим удивительным природным лекарем состоялось...
  Читать далее »

  Секреты разведения медицинских пиявок в искусственных условиях

  Как вы уже знаете, любознательные читатели, пиявками, которые разведены в искусственно созданных условиях, лечились не всегда. Просто потому, что сама технология разведения пиявок в таких условиях, популярная сегодня, была разработана всего лишь полвека назад. Авторы этого метода считали своей ос...
  Читать далее »

  Лечение пиявками сердечно сосудистых заболеваний

  Об этом нам рассказывает доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург госпиталя внутренних войск МВД Российской Федерации Власов Геннадий Павлович. Первоначально Геннадий Павлович использовал для лечения своих пациентов сублимированную, то есть высушенную пиявку. Препарат назывался «Пи...
  Читать далее »

  Перечень заболеваний, которые можно лечить с помощью медицинской пиявки только у специалистов гирудотерапевтов

  Трудно перечислить абсолютно все болезни, которые сегодня традиционно лечатся профессиональными гирудотерапевтами. Сами врачи порой удивляются, открывая все новые и новые возможности эффективного пиявочного лечения. Список заболеваний, с которыми чаще всего сегодня приходят пациенты в специал...
  Читать далее »